Hvad er pædagogisk entreprenørskab?

Pædagogstuderende medvirker i Fonden for Entreprenørskabs aktiviteter på linie med studerende fra andre uddannelser. Men der kan være langt fra pædagoguddannelsen til CBS og erhvervsakademiet. I denne artikel fortæller Mikkel Snorre Wilms Boysen om, hvad der karakteriserer pædagogisk entreprenørskab og hvorfor det er så vigtigt med en bog om dette emne.

 

 

Da jeg første gang havde pædagogstuderende med til Fonden for Entreprenørskabs aktiviteter, var det på nogle områder lidt af et kulturchok. Nogle af mine studerende synes, at de selv så alt for flippede ud, når de spejlede sig i de andre deltageres pæne blå skjorter. Og i deres øre og øjne var der voldsomt fokus på salgsstrategier, kommunikation, canvas modeller, red ocean og lign. Jeg synes dette var lidt ærgerligt. For i min øjne har entreprenørskabstænkningen meget at byde på i den pædagogiske profession. Derfor kastede jeg mig ud i et mangeårigt arbejde for at undersøge koblinger mellem pædagogik og entreprenørskab. Et af resultaterne blev bogen ”Pædagogisk Entreprenørskab”, som indeholder alt det, jeg selv havde brug for, da jeg startede med at undervise i entreprenørskab på pædagoguddannelsen. Her er nogle pointer fra bogen.

 

Den pædagogiske profession er formet af pædagogiske entreprenører

Hvis nogle tænker, at entreprenørskab ligger langt fra pædagogernes verden, er det egentligt underligt. For dansk pædagogisk tænkning er i høj grad formet af det, man kan kalde pædagogisk entreprenørskab. Her er et par eksempler: Erna Drachmann startede i 1871 Danmarks første børnehave, skrev artikler om køn og seksualitet og lavede sin helt egen ”reformdragt”, der kunne give kvinder bedre udfoldelsesmuligheder. John Bertelsen var i 1940’erne med til at udvikle skrammellegepladserne, hvor børn kunne bygge og lege i frihed og som skabte international opmærksomhed i pædagogiske kredse. Begge er eksempler på pædagogiske personligheder med stærke værdier og med evne og mod til at finde nye løsninger og igangsætte nye initiativer i samarbejde med forskellige aktører.

 

Entreprenørskab kan favne pædagogikkens mangfoldighed

Inden for den pædagogiske tradition har der været tradition for at igangsætte aktiviteter. For 30-40 år siden var de danske pædagoguddannelser fyldt med træværksteder, dramasale, idrætshaller og musikrum. I dag er mange sådanne faciliteter forsvundet eller reduceret. Pædagogisk entreprenørskab giver mulighed for at genstarte denne praksis i en ny form, som i højere grad dyrker mangfoldigheden. Pædagogikken kan nemlig ikke nøjes med at rumme musik, billedkunst, drama og bevægelse. Den skal også kunne rumme gaming, klatring, poesi, dyrepasning, skating, bordrollespil, eventyrsport, makerspaces, m.m. Entreprenørskab giver mulighed for at kombinere sådanne forskellige områder, så der gives udfoldelsesrum til både personale, børn og borgere. Ligeledes kan stærke faglige fællesskaber opnås via entreprenant tværprofessionelt samarbejde. Eksempelvis når fritidsklubben samarbejder med de lokale håndværkere om at skabe en byggefestival med både musik, dans og fantasifuldt hulebyggeri.

 

Pædagogisk entreprenørskab harmonerer ikke med konkurrence

I entreprenørskab findes også elementer, der harmonerer mindre godt med den pædagogiske profession. Først og fremmest er der i entreprenørskab fokus på konkurrence. Det kan være i form af konkurrence mellem virksomheder på markedet, konkurrence om patenter eller entreprenørskabskonkurrencer. I den pædagogiske profession er der snarere fokus på inklusion, ligeværd og fællesskab. Ligeledes er der inden for moderne pædagogik og kreativitetsteori fokus på samskabelse. Begge dele betyder, at konkurrenceelementet kommer til at skure i forhold til pædagogiske værdier og metoder. Løsningen er ikke at dæmonisere konkurrence. Det er vigtigt at anerkende, at konkurrence kan bidrage med både motivation og kvalitet. Men løsningen kan sagtens være at fjerne disse elementer, når der arbejder med entreprenørskab i pædagoguddannelsen.

 

Entreprenørskab i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen

Som afslutning på denne artikel vil jeg blot nævne, at der er mange muligheder for at arbejde med entreprenørskab på pædagoguddannelsen. Her er en lille optælling af ord fra den aktuelle bekendtgørelse, der udgør væsentlige aspekter af pædagogisk entreprenørskab: 3 gange nævnes ”entreprenørskab”, 4 gange nævnes ”iværksætteri”, 9 gange nævnes ”innovation”, 6 gange nævnes ”kulturprojekter”, 12 gange nævnes ”kreativitet”, 27 gange nævnes ”æstetik”, 40 gange nævnes ”aktiviteter”, 30 gange nævnes ”samarbejde”, 20 gange nævnes ”tværprofessionelt samarbejde”, 4 gange nævnes ”handling”.

Derudover er det oplagt at arbejde med pædagogisk entreprenørskab på obligatoriske moduler og praktikker som ”samarbejde og udvikling”, ”tværprofessionelt samarbejde”, ”pædagogiske miljøer og aktiviteter” og ”Profession og samfund”, samt på valgfrie moduler som ”social innovation og entreprenørskab” og ”kulturprojekter og kulturelt iværksætteri”.

 

Søg evt. mere inspiration i bogen ”Pædagogisk entreprenørskab” eller i Facebookgruppen ”Pædagogisk entreprenørskab”.