sup front.jpg

Bring undervisningen i entreprenørskab op på næste niveau

 

Start Up Programme er et tilbud til undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde praktisk med entreprenørskab i undervisningen.
Programmet er bygget op omkring entreprenant undervisningsmateriale, løbende opkvalificering af undervisere og konkrete aktiviteter og events, hvor de studerende kan afprøve deres idéer foran erfarne iværksættere og erhvervsfolk.
Start Up Programme giver dig en unik ramme for at arbejde med entreprenørskabsmetoder i samspil med erhvervslivet. Programmet giver rig mulighed for at styrke dine studerendes entreprenante kompetencer i både teori og praksis.

Tilmeld dig Start Up Programmes nyhedsbrev: 

Derfor skal du bruge entreprenørskab i undervisningen

Entreprenante kompetencer såsom idégenerering, præsentationsteknik, tværfagligt samarbejde, networking-evner og evnen til at handle på værdiskabende idéer ud fra faglig viden er ikke forbeholdt iværksættere. De er en præmis for succes på langt de fleste moderne arbejdspladser.

Set i det lys er entreprenante kompetencer relevant for studerende på alle de danske videregående uddannelser. Entreprenørskabskompetencerne rummer faglig såvel som personlig udvikling og læres dermed ikke gennem teori alene. Derfor fungerer Start Up Programmes entreprenørskabskonkurrencer som et unikt supplement til undervisningen.

Start Up Programme arbejder med entreprenørskabsundervisning ud fra Fonden for Entreprenørskabs publikation "Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering", som kan findes på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside under Publikationer. 

 

Det får du med Start Up Programme

Som medlem af Start Up Programme får du - udover gratis deltagelse på entreprenørskabsevents året rundt - adgang til særligt udviklet undervisningsmateriale og en række opkvalificerende kurser

 

Online Masterclass

Start Up Programme afholder Online Masterclass-kurser, hvor vi dykker ned i et relevant emne inden for entreprenørskab, start ups og samfundstendenser. Kurserne foregår online og er kun for aktive medlemmer af Start Up Programme.
Læs mere

Certificering i Væksthjulet

Start Up Programme certificerer hvert år 10 medlemmer i Væksthjulet. Certificeringen inkluderer en 2-årig gratis licens til alle Væksthjulets redskaber og metoder, som du efterfølgende kan bruge i din undervisning. Certificering sker via ansøgning til Start Up Programme.
Læs mere

 

 

Faglige netværk og vidensdeling

For at støtte dig i brugen af Start Up Programmes aktiviteter i dine uddannelsesforløb, afholder vi to gange årligt en inspirerende netværks- og videndelingsdag. Her kan du få input til undervisningen fra dygtige foredragsholdere og sparre med andre undervisere i netværket.
Læs mere

Undervisningsmateriale

Materialet kan tilpasses alle typer undervisningsforløb og guider dig igennem forskellige processer og øvelser med henblik på at øge dine studerendes entreprenante faglighed og kompetencer til at deltage i Start Up Programmes entreprenørskabskonkurrencer.
Læs mere

 

 

Hvad får dine studerende ud af Start Up Programme?

Start Up Programme giver dig og dine studerende fri adgang til årlige idékonkurrencer og entreprenørskabsevents, hvor de kan teste deres idé og få konstruktiv feedback fra erfarne erhvervsfolk.

De studerende får en unik
mulighed for at styrke og udvikle
deres entreprenante kompetencer
i samspil med hinanden.

 

De studerende bliver udviklet i et
professionelt miljø, hvor konstruktiv
feedback hjælper dem med at
kvalificere egne ideer og læring. 

 

De studerende får mulighed får at
møde erfarne erhvervsfolk og udvide
deres professionelle netværk.

 

 

 

Effekten af undervisning
i entreprenørskab

Entreprenørskabsundervisning anvender typisk praksis- og elevcentrerede
undervisningsmetoder. Det styrker helt naturligt de studerendes
entreprenante kompetencer, men bidrager også med en lang række
andre positive effekter.

 

 

Gladere og
mere motiverede
studerende

Undersøgelser viser, at
entreprenørskabsundervisning både gør de
studerende mere motiverede og styrker 
deres tilknytning til lærere og
klassekammerater. To faktorer som bidrager
til øget skoleglæde.

 

 

Mere meningsfulde 
uddannelser

Et langtidsstudie af 982 10. klasser
viste, at når der i undervisningen var
fokus på både erhvervsrettede og
handlingsorienterede entreprenante
færdigheder, oplevede eleverne i 
høj grad deres uddannelse
som meningsfuld.

 

Øget mod, selvtillid og udholdenhed

På et videregående uddannelsesniveau, som omfattede 16.000 studerende, påviste canadiske forskere, at entreprenørskabsundervisning overordnet har en positiv sammenhæng med de studerendes mod, selvindsigt, selvtillid, udholdenhed og lysten til at blive iværksætter. 

 

Højere følelse af underviserstøtte

En dansk undersøgelse viser, at skoleglæde især øges, når der i entreprenørskabsundervisningen er fokus på kreativitet og handlingsorienterede kompetencer. Det skyldes at studerende, der undervises på denne måde, oplever en høj grad af lærerstøtte.

Bedre karakterer

En nyere norsk undersøgelse af
14-15-årige skoleelever påviste, at elever der får entreprenørskabsundervisning i gennemsnit også får højere karakterer.

 

 

 

Pris og praktik

For at du som underviser kan blive en del af Start Up Programme, skal din uddannelse eller
uddannelsesinstitution være betalende medlem.

Enkelte uddannelser

Prisen dækker et års medlemsskab for undervisere og studerende på den tilmeldte uddannelse, og giver fuld adgang til alle Start Up Programmes aktiviteter og tilbud

6.500,-

Samlet uddannelsesinstitution

Prisen dækker et års medlemskab for hele uddannelsesinstitutionen (uanset størrelse), og giver fuld adgang til alle Start Up Programmes aktiviteter og tilbud.

50.000,-

 

 

Sådan bliver du medlem

Er du og din uddannelse interesseret i at udnytte fordelene ved Start Up Programme,
er du meget velkommen til at kontakte programleder Carina Hammer.

Kontaktperson

Carina Hammer
Programleder, Start Up Programme
E-mail: carina@ffe-ye.dk
Tlf. 2445 7675

Lad os kontakte dig

Udfyld kontaktformular ved at klikke her

Så kontakter vi dig snarest!

START UP PROGRAMME