sup front.jpg

Entreprenørskab ind i undervisningen?

 

Start Up Programme er et tilbud til undervisere og uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde praktisk med entreprenørskab i undervisningen.

Programmet er bygget op omkring undervisningsmateriale, opkvalificering af undervisere og aktiviteter og events, hvor studerende kan afprøve idéer med iværksættere, erhvervsfolk og medstuderende.

Start Up Programme tilbyder en unik ramme for at arbejde med entreprenørskabsmetoder i samspil med erhvervslivet. Programmet giver rig mulighed for at styrke dine studerendes entreprenante kompetencer i både teori og praksis.

Tilmeld dig Start Up Programmes nyhedsbrev

Derfor skal du bruge entreprenørskab i undervisningen

Entreprenante kompetencer såsom idégenerering, præsentationsteknik, tværfagligt samarbejde, networking-evner, evnen til at handle på værdiskabende idéer ud fra faglig viden, og mod - er ikke forbeholdt iværksættere. De er en præmis for succes på langt de fleste moderne arbejdspladser.

Derfor er entreprenante kompetencer relevant for studerende på alle danske videregående uddannelser. Entreprenørskabskompetencer rummer faglig såvel som personlig udvikling og læres dermed ikke gennem teori alene. Derfor fungerer Start Up Programmes entreprenørskabsevents som Del din idé, Idékonkurrencen og Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab som et unikt supplement til undervisningen.

Start Up Programme arbejder med entreprenørskabsundervisning ud fra Fonden for Entreprenørskabs publikation "Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse - perspektiver på mål, undervisning og evaluering", som kan findes på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside under Publikationer. 

 

Det får du som medlem af Start Up Programme

Som medlem af Start Up Programme får du - udover gratis deltagelse på entreprenørskabsevents året rundt - adgang til en række opkvalificerende kurser hele året. 

 

Online Masterclass

Start Up Programme afholder løbende Online Masterclass-kurser, hvor vi dykker ned i et relevant emne inden for entreprenørskab, start ups og samfundstendenser.

Kurserne foregår online og er kun for aktive medlemmer af Start Up Programme.
Læs mere

Certificering i Væksthjulet

Start Up Programme certificerer hvert år 10 medlemmer i Væksthjulet.

 OBS. Certificering er for nuværende lukket. Andre tilbud er under udvikling og offentliggøres snart. 

 
Læs mere

 

 

Faglige netværk og vidensdeling

For at understøtte undervisere i brugen af Start Up Programmes aktiviteter i uddannelsesforløb, afholdes der to gange årligt en Netværks- og videndelingsdag. Her får du få input til undervisningen fra dygtige foredragsholdere og sparre med andre undervisere i netværket.

Læs mere

Undervisningsmateriale

Materialet kan tilpasses alle typer undervisningsforløb og guider underviseren igennem forskellige processer og øvelser med henblik på at øge dine studerendes entreprenante faglighed og kompetencer til at deltage i Start Up Programmes entreprenørskabsevents. 

Læs mere

 

 

Hvad får dine studerende ud af Start Up Programme?

Start Up Programme giver dig og dine studerende fri adgang til årlige idékonkurrencer og entreprenørskabsevents, hvor de kan afprøve kompetencer som projektledelse, samarbejde, netværk, mod, idégenerering, feedback mm. samt få konstruktiv feedback på deres projekt fra erhvervsliv. 

De studerende får en unik
mulighed for at styrke og udvikle
deres entreprenante kompetencer
i samspil med hinanden.

 

De studerende bliver udviklet i et
professionelt miljø, hvor konstruktiv
feedback hjælper dem med at
kvalificere egne ideer og læring. 

 

De studerende får mulighed får at
møde erfarne erhvervsfolk, medstuderende og udvide
deres professionelle netværk.

 

 

 

Effekten af undervisning
i entreprenørskab

Entreprenørskabsundervisning anvender typisk praksis- og elevcentrerede
undervisningsmetoder. Det styrker helt naturligt de studerendes
entreprenante kompetencer, men bidrager også med en lang række
andre positive effekter.

 

 

Gladere og
mere motiverede
studerende

Undersøgelser viser, at
entreprenørskabsundervisning både gør de
studerende mere motiverede og styrker 
deres tilknytning til lærere og
klassekammerater. To faktorer som bidrager
til øget skoleglæde.

 

 

Mere meningsfuld 
uddannelse

Et langtidsstudie af 982 10. klasser
viste, at når der i undervisningen var
fokus på både erhvervsrettede og
handlingsorienterede entreprenante
færdigheder, oplevede eleverne i 
høj grad deres uddannelse
som meningsfuld.

 

Øget mod, selvtillid og udholdenhed

På et videregående uddannelsesniveau, som omfattede 16.000 studerende, påviste canadiske forskere, at entreprenørskabsundervisning overordnet har en positiv sammenhæng med de studerendes mod, selvindsigt, selvtillid, udholdenhed og lysten til at blive iværksætter. 

 

Oplevelse af højere grad af underviserstøtte

En dansk undersøgelse viser, at skoleglæde især øges, når der i entreprenørskabsundervisningen er fokus på kreativitet og handlingsorienterede kompetencer. Det skyldes at studerende, der undervises på denne måde, oplever en høj grad af lærerstøtte.

Bedre karakterer

En nyere norsk undersøgelse af
14-15-årige skoleelever påviste, at elever der får entreprenørskabsundervisning i gennemsnit også får højere karakterer.

 

 

 

Pris og praktik

For at du som underviser kan anvende programmets tilbud, skal din uddannelse eller
uddannelsesinstitution være betalende medlem. 

Se om I er medlem allerede her. 

Enkelt uddannelse

Prisen dækker et års medlemsskab for undervisere og studerende på hele den tilmeldte uddannelse, og giver fuld adgang til alle Start Up Programmes aktiviteter og tilbud

6.500,-

Uddannelsesinstitution

Prisen dækker et års medlemskab for hele uddannelsesinstitutionen (uanset størrelse), og giver fuld adgang til alle Start Up Programmes aktiviteter og tilbud.

50.000,-

 

 

Sådan bliver du medlem

Er du og din uddannelse interesseret i at udnytte fordelene ved Start Up Programme

er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Generelle henvendelser:

Email: sup@ffefonden.dk 

 

Lad os kontakte dig

Udfyld kontaktformular ved at klikke her

Så kontakter vi dig snarest!

START UP PROGRAMME