Regler for deltagelse i Start Up Programmes konkurrencer

Generelle regler

 1. Mindst én studerende i teamet skal være indskrevet på en uddannelsesretning, som er tilmeldt Start Up Programme. Har studerende interesse i at stille op, uden at uddannelsesinstitutionen eller uddannelsen er tilmeldt, er det op til den enkelte studerende at parre op med studerende fra uddannelsesinstitutioner, der tilbyder Start Up Programme.

 2. Ideen skal være opstået og udviklet inden for indeværende skoleår. Har du CVR. registeret din ide/virksomhed inden 1. august inden dette skoleår, kan du ikke deltage. 

 3. Det er okay at stifte et selskab og være CVR registreret, så længe CVR-nummeret ikke er ældre end 1. august i indeværende skoleår.

 4. Navngivning af gruppen/ideen kan ikke ændres efter deadline for indsendelse til de forskellige konkurrencer.

 5. Det er vigtigt, at alle medlemmer i teamet registreres. Kun registrerede studerende kan deltage i konkurrencerne.

 6. For at deltage i Start Up Programme skal alle teammedlemmer være bosiddende i Danmark.
 7. Det er valgfrit, om man skriver og pitcher på dansk eller engelsk.

 8. Deltagende teams må ikke have modtaget funding over 50.000 DKK før upload og tilmelding til de regionale mesterskaber.

 9. Dommerpanelet udpeger vinderne, og deres beslutning er endelig.

 10. Det team, der kvalificerer sig til EM, skal være opmærksom på, at deltagerne skal være 18-30 år gamle for at deltage.

 11. Alle pengepræmier er skattepligtige.

 

Fonden for Entreprenørskab forbeholder sig retten til at slå kategorier sammen, flytte teams eller ændre på antallet af vindere i Start Up Programme.

 

For spørgsmål kontakt programleder Carina Hammer på carina@ffe-ye.dk eller 2445 7675.