Bæredygtigt entreprenørskab i et undervisningsperspektiv

Online Masterclass – 25. januar fra 14.00 – 15.30 

Start Up Programme vil i foråret 2022 gerne sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed og entreprenørskab på de korte- og mellemlange videregående uddannelser. Derfor starter vi semesteret med en online masterclass, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i din undervisning, herunder hvilke didaktiske virkemidler du kan tage i brug. 

 

Masterclassen vil tage afsæt i konkrete cases og undervisningssituationer, så det forhåbentligt let at arbejde videre med. Få også et indblik i hvilke barrierer, der er for undervisning i forhold til bæredygtigt entreprenørskab, og hvordan du kan tage højde for disse og lykkedes med at implementere det i din undervisning.  

 

Tilmeldingsform findes nederst på siden.

 

Program 

14:00Velkomst og praktisk info v. Programleder Sidsel Dyrholm Holst, Fonden for Entreprenørskab 

 

14:05 Nyt fra Fonden for Entreprenørskab v. Chef for Forskning, Analyse og Videregående Uddannelser Emilie Normann, Fonden for Entreprenørskab 

 

14:10 Introduktion til bæredygtigt entreprenørskab i et undervisningsperspektiv v. Sustainability & Entrepreneurship Ekspert Mikkel Trym 

 

14.35 Barrierer for bæredygtigt entreprenørskab på de videregående uddannelser og hvordan du sikrer den bedste implementering v. Forskningsleder Kåre Moberg, Fonden for Entreprenørskab  

 

14.50 Erfaringsudveksling og drøftelser i mindre grupper 

 

15.15 Kort opsummering fra drøftelserne i plenum  

 

15.20 Intro til Netværksdagen den 8. marts og kort nyt fra Start Up Programme v. Programleder Sidsel Dyrholm Holst, Fonden for Entreprenørskab 

 

15:25 Evaluering og afrunding 

 

Denne online masterclass er målrettet undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner. Den fungerer samtidig som intro og optakt til den kommende netværks- og videndelingsdag for medlemmer af Start Up Programme, som bliver afholdt den 8. marts 2022 på Professionshøjskolen Absalons nye campus i Slagelse. Læs mere om netværks- og videndelingsdagen her.

 

Du har mulighed for at deltage i online masterclassen den 25. januar, selvom du er forhindret i at deltage til netværksdagen – og omvendt. Dog vil dit udbytte bliver langt større, hvis du kan være med begge dage. Tilmeld dig netværks- og videndelingsdagen her. 

 Mikkel Trym 

Mikkel Trym har en passion for at støttet danske og internationale universiteter i deres entreprenørielle rejse. Gennem de seneste 15 år har Mikkel bl.a. taget initiativ til at starte flere uddannelses- og inkubationsfaciliteter på KU, CBS og DTU og han har hjulpet OECD/EU i udvikling og implementering af HEInnovate.eu, der er et entrepreneurship evaluerings- og planlægningsredskab som anvendes af 2.000 læreanstalter fra hele verden. Som leder af Climate-KIC Nordic entrepreneurship programmet har Mikkel arbejdet tæt sammen med en række nordiske universiteter, hvor han bl.a. har opbygget en portefølje af 150+ impact virksomheder. Mikkel er i dag bl.a. partner i Thirdroom/HelloScience, der er en åben innovationsplatform, der skal skabe nye partnerskaber og samarbejde i den grønne omstilling.     

Find ham på LinkedIn.

 

Kåre Moberg

Kåre Moberg har 15+ års erfaring med at arbejde med og forske om entreprenørskabsundervisning i flere lande. Kåres forskning fokuserer på at måle effekter af entreprenørskabsundervisning, hvilket også var temaet for hans PhD afhandling (2014 vid CBS). Kåre har deltaget i flere internationale forskningsprojekt og har udviklet flere værktøj til netop at måle effekter af entreprenørskabsundervisning, bl.a. for JA-Worldwide og EU/OECD og deres HEInnovate instrument. Kåres fokus har de seneste år været på diversitet og kvinders entreprenørskab samt bæredygtigt entreprenørskab. Han publicerede fornyelig en rapport om undervisning i bæredygtigt entreprenørskab ved danske universiteter.

 

Tilmelding til masterclass 25. januar 2022Ja