Tilbud til studerende i efterårs- og forårssemestret

Tilmelding og krav v. deltagelse i Idekonkurrencen og Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab