Værdiskabende kategorier

Når Start Up Programme afholder entreprenørskabskonkurrencer, er der fokus på de nyeste samfundstrends og de udfordringer, der opstår for mennesket og samfundet. Derfor opererer vi med 4 kategorier, som indkredser innovative og løsningsorienterede ideer indenfor fire værdi- og trendskabende områder. 


GreenTech
:

Optimeret ressourceudnyttelse, genbrug og grønne løsninger. Det kan være fokus på muligheder inden for bæredygtig livsstil og forretninger, demografiske udfordringer, urbanisering, nye teknologiske muligheder, produktudvikling, digitalisering, deleøkonomi.

Social Entrepreneurship:

Skabelse af social værdi for individ eller samfund, nationalt eller globalt. Det kan være fokus på samfundsforandrende tiltag, demografiske udfordringer, uddannelsesudvikling, urbanisering, nye teknologiske muligheder og produktudvikling, digitalisering og deleøkonomi.
OBS: se uddybelse for denne kategori i højre øvre hjørne. 

LifeTech:  

Udvikling inden for velfærd, sundhed eller læring. Det kan være fokus på forbedring eller optimering af livs- og sundhedsmæssige udfordringer, nye brugeroplevelser, ny teknologi og produkter, finansiel teknologi, digitalisering og deleøkonomi.

Serviceinnovation:

Udvikling af oplevelses- og brugerdesign. Der kan være fokus på udvikling eller optimering af produkter og servicedesign, oplevelser og events, finansiel teknologi, robotteknologi, digitalisering og deleøkonomi.

 

 

Find os på Facebook

 

For spørgsmål kontakt programleder Carina Hammer på carina@ffefonden.dk eller 2445 7675.