Visma Dinero

Visma Dinere og Fonden for Entreprenørskab har et fælles ønske om at bidrage til at skabe flere iværksættere samt innovative studerende i Danmark. 

 

Hertil bidrager Visma Dinero med tid, viden og ressourcer til at fremme entreprenørskab i uddannelserne og ruste de studerende til et muligt liv som iværksætter.

 

Visma Dinero er også medvirkende til at udvikle undervisningsmateriale, som har til hensigt at styrke forståelsen og udvikle kompetencer inden for økonomi og regnskab. Materialet er primært henvendt studerende på videregående uddannelser.