Tønder Energi- og Miljøfond

Tønder Energi- og Miljøfond ønsker at fremme iværksættere indenfor miljø/natur og i samme forbindelse støtte unge på vej. Tønder Energi- og Miljøfond har i en årrække støttet op omkring Fonden for Entreprenørskab som sponsor og samarbejdspartner og har de seneste to år deltaget i events og arrangementer som prisuddeler og dommer. Vi finder, at Fonden for Entreprenørskab er de helt rette til at fremme vore ønsker. 

 

Tønder Energi- og Miljøfond

Tønder Energi- og Miljøfond er en almennyttig og velgørende fond, som har til formål at bidrage til bevarelse og forbedringer af den danske natur og naturmiljø. Gennem sit virke arbejder fonden for en mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens råstoffer. 

Fonden udøver virksomhed med udvikling og fremstilling af ressource- og energibesparende komponenter, systemer og processer, som blandt andet kan omfatte:

 

- Solceller og solfangere

- Anlæg til udnyttelse af bølgeenergi

- Energibesparende råstofudvinding og -genvinding

- Forureningsbekæmpende råstofudvinding og -genvinding

 

Fonden kan støtte og selv udføre forsknings- og udviklingsopgaver til opfyldelse af formål, som samfundet ellers ikke ville have haft mulighed for at få udført.

For mere information klik her.