Frederiksberg Science City

Frederiksberg er et af de steder i landet, hvor der er allermest gang i iværksætteriet – og ikke mindst studenteriværksætteriet. Dette skal fastholdes og udvikles, hvilket kræver en stor og fælles indsats af alle byens aktører. Frederiksberg Science City støtter derfor op om Start Up Programme.

 

Læs mere om Frederiksberg Science City her: www.frederiksbergsciencecity.dk