Start Up - spor for nye idéer

Start Up sporet til de Regionale Mesterskaber

Har du en god idé, som du har fået og arbejdet på i dette skoleår (tidligst fra 1. august 2022), så kan du deltage i De Regionale Mesterskaber i Start Up sporet. Her kan du få træning i at pitche din idé samt få værdifuld sparring og gode kontakter, der kan hjælpe dig med at få din idé videre til næste niveau. Du kan også vinde pengepræmier og sparringsforløb. 

Kategorier i Start Up sporet til de Regionale Mesterskaber

På Start Up sporet er der plads til idéer indenfor alle områder og fagligheder. Derfor opererer vi med fem kategorier, som indkredser innovative og løsningsorienterede ideer indenfor fem værdiskabende områder. 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kun er fokus på omsætning, virksomhedsopstart og forretningsmodeller. Du kan også vælge at målrette og udvikle din idé mod en positiv impact på planeten, miljøet, mennesker eller dyrelivet. Du kan også deltage med intraprenante ideer, hvilket betyder, at du udvikler innovative idéer i samarbejde med en eksisterende organisation.   

 

De fem kategorier er:


GreenTech
:

Idéer der har til formål at reducere den menneskelige påvirkning af klima og miljø eksempelvis ved hjælp af ny teknologi, ændrede processer, genbrug mv. Din idé kan have fokus på energioptimering, alternative brændstoffer, reduceret forurening og udledning af drivhusgasser, miljøvenligproduktionsprocesser eller forsyningskæder, grøn omstilling eller optimeret ressourceudnyttelse fx gennem genbrug, cirkulær økonomi, deleøkonomi eller nedbrydelige materialer. 

 

Social Entrepreneurship:

Idéer som har en social eller almennyttig mission. Hvis din idé skaber social værdi for individ eller samfund - nationalt eller globalt - skaber sociale forandringer og forbedringer (i stor eller mindre skala)Der kan være fokus på opkvalificering, fællesskaber, trivsel, lighed/ulighed, deleøkonomi, nedbrydning af tabuer, integration, oplysning, empowering, rehabilitering, mv.  

 

LifeTech:  

Idéer der skaber udvikling og forbedring i forhold til velfærd, sundhed, sikkerhed eller undervisning. Hvis din idé har fokus på at forbedre eller optimerlærings-, sikkerheds- eller sundhedsmæssige udfordringer gennem nye teknologier, produkter eller løsninger. Der kan fx være løsninger til hospitalsvæsnet, plejesektoren, uddannelsessektoren, genoptræning, hybrid-løsninger eller processer, som letter helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problematikker.

 

Service Innovation:

Idéer og nytænkning inden for oplevelses-, service og brugerdesign. Hvis din idé er målrettet nye eller bedre servicefunktioner eller -ydelser. Ideer som øger kvaliteten og værdien af serviceprocessen fx nye måder at organisere og administrere tjenester på gennem en ny type kundeinteraktionskanal, et distributionssystem, et teknologisk og/eller digital koncept eller en kombination af dem.  

 

Intrapreneurship:

Idéer som løser udfordringer eller udnytter muligheder inden for rammerne af en eksisterende organisation. Det kan være inden for alle typer af organisationer – både i det private og offentlige, herunder fx hospitaler, skoler, daginstitutioner, kommuner og virksomheder. Idéen kan være en ny og gerne innovativ proces, aktivitet eller projekt, der kan bidrage til at fremme sundhed, øge trivslen, styrke læring og fællesskaber, fremme integration, forbedre miljøet, øge effektiviteten/produktiviteten/indtjeningen, styrke innovationen eller på anden måde skabe værdi for medarbejdere, borgere/kunder, ledelse, ejere, stat/region/kommune mv.. For at deltage i denne kategori skal du have udviklet din idé i samarbejde med en eksisterende organisation eller have til hensigt at gøre det indenfor nær fremtid. 

 

Hvis du er i tvivl om hvilken kategori som din idé falder indenfor eller har andre spørgsmål, så kontakt os på sup@ffefonden.dk

 

Obs. Deltager du til De Regionale Mesterskaber i sporet "Grow Up" eller "Del din Idé" er der ingen kategorier.   

Hvad kræver det at deltage:

- Du og dit team har en idé 


- Du og dit team udarbejder en skriftlige konceptbeskrivelse på max 7200 tegn og sender ind sammen med jeres tilmelding senest den 31. marts kl. 23.59.

- Du og dit team forbereder en mundtlig pitch/præsentation af jeres idé på max 4 min., som I præsenterer til de Regionale Mesterskaber

- Du og dit team deltager i en samtale med de eksterne eksperter på 10 min. hvor I får feedback, spørgsmål og sparring. 

 

Guidelines, templates og bedømmelseskriterier for både konceptbeskrivelsen, pitch'en og samtalen finder du i den sorte boks i højre side. BEMÆRK, der er en særlig template til konceptbeskrivelsen og bedømmelseskriterier i kategorien Intrapreneurship. De er markeret med ordet Intrapreneurship i titlen på dokumentet. De fire øvrige kategorier har samme template til konceptbeskrivelsen og bedømmelseskriterier. Tag fat i os, hvis du har spørgsmål

**** TILMELDING ****

 

Tilmeld dit hold til de Regionale Mesterskaber 2023 her. Deadline for tilmelding er den 31. marts kl. 23.59.

 

I selve tilmeldingsblanketten angiver du hvilket spor og hvilken kategori du ønsker at deltage i.

 

Krav til den skriftlige konceptbeskrivelse 

  • Konceptbeskrivelsen må max være 7200 tegn (uden mellemrum) inkl. alt undtagen billeder (alt over 7200 tegn evalueres ikke). 

  • Skal uploades som en enkelt PDF. Titlen skal være teamets navn - efterfulgt af "RM23". 

  • Se bedømmelseskriterierne og brug eventuelt den tilgængelige template, når du skal udarbejde den skriftlige konceptbeskrivelse. Du kan finde links til det hele i den sorte boks i højre hjørne på denne side. Bemærk, at hvis du deltager i kategorien Intrapreneurship, så er der en særlig template og bedømmelseskriterier. De har ordet Intrapreneurship i titlen på dokumentet.   

  • Konceptbeskrivelsen skal uploades senest 31. marts 2023 kl. 23.59 via tilmeldingsformularen

 

Hvad får du ud af at deltage?

Udover værdifuld sparring og feedback, som kan bringe din idé videre til det næste niveau, så er der også mulighed for at vinde pengepræmier og sparringsforløb og gå videre til DM i Entreprenørskab.

 

 

Til hver af de Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab udpeges en kategorivinder i de fem kategorier (GreenTech, LifeTech, Service Innovation, Social Entrepreneurship, Intrapreneurship), som alle går videre til Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab, som afholdes den 1. juni på Børsen i København. Blandt de fem kategorivindere udpeges endvidere én samlet vinder af de Regionale Mesterskaber, som vinder kr. 10.000. Der udpeges også en 2. plads, som vinder kr. 5.000.
Til Danmarksmesterskabet er der mulighed for at vinde op til kr. 50.000 samt sparringsforløb fra EY.

 

 

Dommerne vil endvidere vælge en række andre hold - WildCards - som har udmærket sig til de regionale mesterskaber til at gå videre til DM. I alt vil ca. 20 hold gå videre fra de to Regionale Mesterskaber til DM. 

Bedømmelseskriterier og templates

Du kan finde info om bedømmelseskriterierne og finde template til den skriftlige konceptbeskrivelse i den sorte boks til højre her på siden. BEMÆRK, at kategorien Intrapreneurship har sin egen template og bedømmelseskriterier. De er markeret med ordet "Intrapreneurship" i titlen på dokumentet. De øvrige kategorier har den samme template og bedømmelseskriterier. Vi anbefaler varmt, at du orienterer dig i dette materiale, så du kan forberede dig bedst muligt på din deltagelse i de Regionale Mesterskaber og dermed få maksimalt udbytte. 

 

For yderligere info om De Regionale Mesterskaber, herunder datoer og steder se mere her