Regler for deltagelse

Krav og regler som undervisere og studerende skal forholde sig til ved deltagelse i Idekonkurrencen, Regionale Mesterskaber, Danmarksmesterskabet og EM. 

Læs nedenstående grundigt igennem. Er I et team af studerende som gerne vil deltage, men I er i tvivl om det er muligt for jer, kan I altid ringe til programleder, se nedenfor. 

 

Krav og regler ved de Regionale Mesterskaber og Idékonkurrencen: 

  • Mindst én studerende i teamet skal være indskrevet på en uddannelsesretning eller institution, som er en del af Start Up Programme. Har studerende interesse i at stille op, uden at uddannelsesinstitutionen eller uddannelsen er medlem, er det op til den enkelte studerende at parre op med studerende fra uddannelsesinstitutioner, der tilbyder Start Up Programme. Eller kontakt Start Up Programme og vi vil forsøge at tilmelde din uddannelse til programmet.

  • Man kan deltage som enkeltperson eller som team. Start Up Programme opfordrer dog altid til, at man er flere i et team.

  • Man kan deltage både på dansk og engelsk. Programmet forsøger at tilgodese engelsktalende på bedste vis.

  • For at deltage i Idekonkurrencen og Regionale Mesterskaber i Entreprenørskab skal projektet og ideen være opstået og udviklet inden for indeværende skoleår. Som oftest gennem et uddannelsesforløb. Har du CVR-registeret din ide/virksomhed inden 1. august inden det pågældende skoleår, kan du ikke deltage i Idekonkurrencen eller Regionale Mesterskaber. Du kan til gengæld deltage i ´Del fin idé´i efteråret. 

  • Det er okay at stifte et selskab og være CVR-registreret, så længe CVR-nummeret ikke er ældre end 1. august i indeværende skoleår.

  • Navngivning af teamet/ideen må ikke ændres efter deadline for indsendelse til de forskellige konkurrencer pga. praktiske omstændigheder og planlægning.

  • Det er vigtigt, at alle medlemmer i teamet registrerer sig her. Kun registrerede studerende kan deltage i konkurrencerne.

  • For at deltage i Start Up Programme skal alle teammedlemmer være bosiddende i Danmark. Internationale studerende er meget velkomne til at deltage. De skal blot være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution. 

  • Det er valgfrit, om man skriver og pitcher på dansk eller engelsk. Aktiviteterne foregår primært på engelsk. Dog er dele af Idékonkurrencen under Danish Entrepreneurship Award dansk, da folkeskoleever også er til stede den dag. 

 

Hvordan findes vinderne?

Til Start Up Programmes konkurrencer vil de studerendes ideer altid blive vurderet af mindst to dommere. Foruden point gives der både skriftelig og mundtlig feedback.

Til de Regionale Mesterskaber og Danmarksmesterskabet er pointene KUN vejledende. Det betyder, at når vindere udvælges i konkurrencerne er det ikke altid at point vil afspejle dommernes beslutning om 1.2.og 3. pladser. For at skabe kvalitet i bedømmelse af teams, sættes der hele timer af til det, vi internt kalder dommervoteringer. Her sidder dommere med stor viden indenfor forskellige område, viden som vi gerne ser anvendt i en samtale med de andre dommere om de forskellige teams. Under dommersamtale og pitches bliver der givet point i en tidsbegrænset periode, som derfor er vejledende til samtalen i denne dommervotering. På denne måde sikrer vi at det ikke kun er point og de hurtige beslutninger der styrer, men argumentet og vide. Dette gør vi, da det er forskelligt, hvordan dommerne afgiver point, hvad de ligger vægt på, og hvilke faglige forudsætninger dommerne har.   

Panelet af dommere udpeger vinderne uafhængigt af Fonden for Entreprenørskab, og deres beslutning er endelig. Det er ikke muligt at ændrer beslutning pga. pointtal efter konkurrencerne. Start Up Programme vil dog altid gerne hjælpe med at forstå point-givning, hvis der er opstår spørgsmål.

Det team, der kvalificerer sig til EM, skal være opmærksom på, at deltagerne skal være 18-30 år gamle for at kunne deltage. Er en af teammedlemmerne over 30 år, kan de kun deltage til EM som gæster, og de andre teammedlemmer må deltage i aktiviteterne.

Alle pengepræmier er skattepligtige og udbetales kun til et teammedlem. Pengepræmierne skal anvendes til projektformål og skal tilbagebetales, hvis ideen stopper.

Fonden for Entreprenørskab forbeholder sig retten til at slå kategorier sammen, flytte teams eller ændre på antallet af vindere i Start Up Programme.

 

Find os på Facebook

 

For spørgsmål kontakt programleder Carina Hammer på carina@ffefonden.dk eller 2445 7675