Kategorier for alle ved tilmelding

Når Start Up Programme afholder entreprenørskabskonkurrencer, er der fokus på de nyeste samfundstrends og de udfordringer, der opstår for mennesket og samfundet. Derfor opererer vi med 4 kategorier, som indkredser innovative og løsningsorienterede ideer indenfor fire værdi- og trendskabende områder. 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke kun er fokus på omsætning, virksomhedsopstart og forretningsmodeller. Du kan også vælge at målrette og udvikle din ide mod en positiv impact på planeten; miljøet, mennesker eller dyrelivet. Du kan også deltage med intraprenante ideer, hvilket betyder, at du udvikler på at forbedre eksisterende arbejdsgange inden for et bestemt fagområde eller i en organisation.    


GreenTech
:

Optimeret ressourceudnyttelse, genbrug og grønne løsninger. Det kan være fokus på muligheder inden for bæredygtig livsstil og forretninger, demografiske udfordringer, urbanisering, nye teknologiske muligheder, produktudvikling, digitalisering, deleøkonomi.

Social Entrepreneurship:

Skabelse af social værdi for individ eller samfund, nationalt eller globalt. Det kan være fokus på samfundsforandrende tiltag, demografiske udfordringer, uddannelsesudvikling, urbanisering, nye teknologiske muligheder og produktudvikling, digitalisering og deleøkonomi.
OBS: se uddybelse for denne kategori i højre øvre hjørne. 

LifeTech:  

Udvikling inden for velfærd, sundhed eller læring. Det kan være fokus på forbedring eller optimering af livs- og sundhedsmæssige udfordringer, nye brugeroplevelser, ny teknologi og produkter, finansiel teknologi, digitalisering og deleøkonomi.

Serviceinnovation:

Udvikling af oplevelses- og brugerdesign. Der kan være fokus på udvikling eller optimering af produkter og servicedesign, oplevelser og events, finansiel teknologi, robotteknologi, digitalisering og deleøkonomi.

 

 

Find os på Facebook

 

For spørgsmål kontakt os på sup@ffefonden.dk