Taksonomi i Entreprenørskabsuddannelse, 2. udgave

Formålet med "Taksonomi i entreprenørskabsuddannelse" er at samle Fonden for Entreprenørskabs viden om og erfaringer med entreprenørskabsundervisning og give en række perspektiver på, hvad undervisning i entreprenørskab er, og hvordan en sådan undervisning kan udfoldes og evalueres som pædagogisk praksis.

Taksonomien tager afsæt i tankerne bag Progressionsmodellen, søger at besvare nogle af de spørgsmål, som Progressionsmodellen rejser, og tilføjer elementer fra Fondens nyeste forskning.

 

Læs publikation